جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری های استان قم:
محمد باقری رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری های استان قم: در حال حاضر می توان کتابخانه های عمومی را از جمله پایگاه های فرهنگی کشور بر شمرد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، نشست تنظیم تفاهم نامه بین سازمان کتابخانه های استان قم و معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد باقری رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری های استان قم به ارائه آمار کتابخانه موجود در کشور و همچنین استان قم پرداخت و بیان کرد: در کشور بیش از ۳۰۰۰ کتابخانه در حال فعالیت می باشد  که سهم استان قم از این عدد فقط ۲۳ کتابخانه می باشد، با توجه به جایگاه مهم استان قم در کشور این عدد خیلی پایین بوده و بصورت جدی پیگیری رفع این نقیصه در استان هستیم.

وی در ادامه مطالب خود افزود: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حدود ۱۴ سال است که از نهادهای دولتی منفک شده و به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی متولی بحث کتاب، کتابخوانی و کتابخانه در کشور شده است و بصورت هیأت امنایی اداره می شود.

رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری های استان قم اظهار داشت: نهاد کتابخانه ها بیش از ۳۰۰۰ کتابخانه و ۷۰۰۰ پرسنل مربوط به این کتابخانه ها را در کشور پوشش داده است. همچنین حدود ۱۰ میلیون نفر، عضو این کتابخانه ها می باشند.

 باقری به فعالیت های فرهنگی انجام شده در سطح استان قم و کشور اشاره کرد و گفت: دستگاه های فرهنگی در کشور بخصوص در شهر قم بصورت جداگانه و جزیره ای در حال انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی می باشند که این امر باعث شده است که حجم کمی از برنامه های فرهنگی و تبلیغی را مشاهد کنیم، در این زمینه باید تشریک مساعی شود و از فعالیت های جداگانه و گاه بی اثر پرهیز نمود.

وی نهاد کتابخانه های کشور را ظرفیتی کم نظیر در جهت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی برشمرد و بیان کرد: نهاد کتابخانه های کشور با بیش از ۱۰ میلیون عضو و فضاهای زیاد فیزیکی برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دارای ظرفیت های بی نظیر می باشد.

رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری های استان قم گفت: در حال حاضر می توان کتابخانه های عمومی را از پایگاه های فرهنگی کشور بر شمرد که در کنار افزایش سرانه مطالعه به فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در آن پرداخت.

وی در پایان مطالب خود اظهار داشت: در تأسیس کتابخانه های جدید، محل هایی به صورت مجزا برای فعالیت های فرهنگی تعبیه شده است که آماده هرگونه همکاری و تعامل با نهاهای فرهنگی کشور می باشد.

گزارش تصویری