جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

ماجرای پرداخت شهریه متفاوت از سوی سید مرتضی به دو تن از شاگردان