يكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ /۲۸ صفر ۱۴۴۴

مسیر

اداره کل تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه شرایط اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه ای، تقویم اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری را اعلام کرد.

نحوه ثبت درخواست و شرايط اعزام؛

*******

اعلام آمادگی و تایید دعوت

۱- درصورتی که اعزام مستمر به یک منطقه تبلیغی دارید و امسال نیز از آنجا دعوت شده اید وارد سایت abrar.balagh.ir شوید.

۲- گزینه «از منطقه تبلیغی دعوت دارم» را انتخاب کنید.

۳- منطقه تبلیغی مورد نظر را تایید کنید.

۴- حکم شما صادر می شود.

بازه زمانی: ۱۰ الی ۲۵  اسفند ۱۴۰۰

*******

ثبت نام و درخواست اعزام

درصورتی که اعزام مستمر به یک منطقه تبلیغی ندارید ولی از سوی نهاد فرهنگی منطقه، دعوت شده اید:

۱- ارسال درخواست اعزام فردی یا گروهی از نهاد فرهنگی منطقه

۲- تأیید و ایجاد ظرفیت توسط دفتر تبلیغات اسلامی

۳- اعزام فردی: ورود به سمتا و درخواست اعزام

اعزام گروهی: ورود به سمتا بارگذاری برنامه و معرفی اعضا و تایید حضور ایشان

۴- صدور حکم

بازه زمانی: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ الی ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱

*******

اعزام و تبلیغ

هماهنگی با نهاد فرهنگی منطقه و تایید حضور ایشان

مدت اعزام: ۳۰ روز،  از ۱۴ فروردین الی ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

*******

گزارش دهی

۱- اعزام فردی: ارسال گزارش و تایید توسط نهاد فرهنگی منطقه

۲- اعزام گروهی: ارسال گزارش اعضا و تایید گزارش اعضا توسط سرگروه، ارسال گزارش گروهی توسط سرگروه و تایید گزارش اعضا توسط نهاد فرهنگی منطقه

بازه زمانی: ۱۴ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

*******

تایید گزارش

پس از تأیید گزارش اعزام سابقه شما در سامانه ثبت می شود و به صورت خودکار به پرونده شما در مرکز خدمات ارسال می گردد.

تسویه فقط به اعزام هایی تعلق می گیرد که در بازه زمانی اعلام شده گزارش ارسال و تایید شده باشد.

بازه زمانی: ۲۴ اردیبهشت الی ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

tlyh_zm_mh_mbrkh_rmdn_1401_3.jpg

11_8.jpg

13_0.jpg

14_0.jpg

15_0.jpg

نظرات

سلام وعليكم نظربه اینکه ایام کرونا است افتخارمیکنم مبلغ هستم امر حضرت آقارا درتبلیغ اجرراخواهم کرد
ارتباط در ایتا