پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ /۷ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ| نسخه بحرینی سرود «سلام فرمانده»

مؤسسه بحرینی «الإمام الحسین (ع)»، عصر امروز (چهارشنبه)، نسخه بحرینی سرود «سلام فرمانده» را منتشر کرد.

این ویدئو پس از انتشار در صفحه یوتیوب مؤسسه امام حسین (ع) پس از گذشت حدود ۲ ساعت بیش از ۱۴ هزار بار دیده شد.

صفحه «اسفار الغدیر» در صفحه یوتیوب خود اشاره کرد که این سرود با صدای «محمد غلوم» ضبط شده است.

ترجمه سرود

معشوقی .. إمام زمانی
(ای معشوقم .. ای امام زمانم)
‎محبوبی .. إمام زمانی
(ای محبوبم .. ای امام زمانم)
‎معشوقی .. إمام زمانی
‎محبوبی .. إمام زمانی

‎دنیایَ دونما .. لُقیاک ظلامُ
(دنیایم بدون دیدارت تاریک است)

‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ
(ای نور هستی ,, ای عطر گلها,,,, سلامی از قلبم به تو)

‎دنیای دونما .. لُقیاک ظلامُ
‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ


 سلام یا مهدی
(سلام ای مهدی)
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
(آقایم  عجله در ظهورت کن که ما به عهدمان پایبندیم)
‎سلام یا مهدی
(سلام ای مهدی)
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ
(با بانگ یا علی ما را در آغوش گیر که ما به عهدمان پایبندیم) 
 

‎لنا .. قُم وعُد لنا
(بپاخیز و برگرد نزدمان)
‎متى یا مولانا .. ترانا تلقانا .. متى یا مولانا
( تا کی ای مولایم , مارا خواهی دید و به دیدارمان خواهی آمد؟)
‎سید الجمعةِ خذنا قربانا
(ای صاحب جمعه ما را فدایی خود قرار ده)
‎فی صفوفِ الأنصارِ سیدی .. سجّل أسمانا
(و در بین یارانت نام هایمان را بنویس)
‎سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

‎سلام یا مهدی
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ

‎أنا صغیرٌ لکن .. فی الفداءِ أقتفی خُطى کربلاء
(من کوچک هستم ولی در فدایی بودن دنبال کننده رسم کربلایم)
‎أنا صغیرٌ لکن .. أکبریُ الوعی والإِبا والوَلا
(من کوچک هستم ولی علی اکبر خو در معرفت و ولایتم)
‎أنا صغیرٌ لکن .. حلمُ نصرتی الکبیرُ فی الفؤادِ ما بُدِّلا
(من کوچک هستم ولی آرزوی یاری دادنت در قلبم تعویض نشد)
‎لبیکَ یا مهدی
‎إننا الأنصارُ جئنا بالوفا على الـ موعدِ
(ما یاری دهندگان تو آمدیم و با وفاداری بر سر قول و قرارهایمان هستیم)
‎لبیکَ یا مهدی
‎لکَ ندعو بدموعِ الاشتیاقِ یا سیدی
(و با اشک های شوق برای تو دعا گوییم ای آقایمان)

‎بأبی أنتَ وأمی لکَ روحَنا نفتدی
(پدر و مادرم و روحم را فدای تو می کنیم)
‎متى ترانا و نراک
(چه زمانی تو را می بینیم و تو ما را ؟)

‎ سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

‎سلام یا مهدی
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ

‎عهدًا منا .. أن نصونَ القِیَما
(عهد و پیمانی از ما که از ارزشها دفاع کنیم)
‎ عهدًا منا.. خلفَ نهجِ العُلَما
(عهد و پیمانی از ما که پشت راه عالمان باشیم)
‎عهدًا منا
(عهد و پیمانی از ما )
‎نحفظُ الصلاة .. نحفظُ الحجابَ والقرآن ..
(که نماز, حجاب و قرآن را صیانت و حفظ کنیم)
‎عهدًا قَسَما
(عهد و سوگند)

‎عهدًا منا .. إلى الظهرر
(عهد و پیمانی از ما تا وقت ظهور)
‎لک نُدخلُ السرور
(بر قلبت شادی وارد کنیم)

‎عهدًا منا .. حتى اللقاء
(عهد و پیمانی از ما تا وقت دیدارت) 
نقتدی بالفقهاء 
(دنبال کننده فقها باشیم)
‎فی طریقِ الشهداء
(و در راه شهدا)

‎أیا ضیاءَ الأمل القادِم
(ای درخشش امیدی که خواهد آمد)
‎لکَ مِنَا البَیعةُ فی الحیاة
(از ما به تو بیعتی در زندگانیمان)

ذی رایة الدین بنا تبقى
قسما نحفظها بالقبضات
که این پرچم دین را
سوگند با  مشتهایمان نگه داریم

‎ سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ

‎سلام یا مهدی
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهد

ارتباط در ایتا