شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

تشکیل گروه تبلیغی به معنای ایجاد فرهنگی است که در آن همکاری، تعامل و مشارکت ارزش پیدا می کند و اندیشه ها، برنامه ها، تصمیمات و فعالیت های تبلیغی نتیجه بهتری بدنبال خواهد داشت. دفتر تبلیغات اسلامی با درک ضرورت و حساسیت موضوع تبلیغ گروهی و نهادینه کردن گروه
گروه های تبلیغی

فهرست :

مقدمه
گروه های تبلیغی
آثار و فواید تبلیغ گروهی
اهداف
شرایط تشکیل گروه
گروه های تبليغي بر سه نوع مي‌باشند
آموزش گروه های تبلیغی
ابعاد ماموریت  و فعالیت گروه ها
شاخص های ارزیابی گروه ها
گروه های تبلیغی در افق ۴ ساله(برنامه درازمدت)

 

مقدمه:

مسئله تبليغ، همواره يكي از مسايل اساسي در حيات اجتماعي بشر در اعصار مختلف بوده است. در ادیان الهی امر رساندن و ابلاغ پیام های الهی توسط پیامبران مورد توجه بوده و متناسب با شرایط جوامع بشری صورت پذیرفته است.با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در جوامع بشری و پدید آمدن شرایط جدید، لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت های تبلیغی موجود، بخصوص ظرفیت های انسانی، ضرورت کارِگروهی و هم افزایی حاصل از آن را روشن می نماید.

تشکیل گروه تبلیغی به معنای ایجاد فرهنگی است که در آن همکاری، تعامل و مشارکت ارزش پیدا می کند و اندیشه ها، برنامه ها، تصمیمات و فعالیت های تبلیغی نتیجه بهتری بدنبال خواهد داشت. دفتر تبلیغات اسلامی با درک ضرورت و حساسیت موضوع تبلیغ گروهی و نهادینه کردن گروههای تبلیغی اقدام به تدوین اصول ومعیارهای تبلیغ گروهی کرده است.

یکی از اقدامات مهم و از ابتکارات نوینی که دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نماد روشنفکرب حوزه با توجه به نظر مبارک رهبر معظم انقلاب ،برنامه ریزی واجراء نموده است ،راه اندازی و ساماندهی گروه های تبلیغی و ایجاد اداره گروه های تبلیغی در این رابطه بوده است .

ضرورت ایجاد این ظرفیت حاصل سیاست و نگاه استراتژیک و راهبردی مسئولین ارشد بویژه هیئت امنای محترم دفتردر موضوع تبلیغ بوده است .که با انگیزه و هدف تاثیر گذاری هرچه بهتر و گسترده تر تبلیغ دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام در جامعه به جهت ویژه گی های منحصر بفرد روش تبلیغ گروه های تبلیغی و کاهش چشمگیر آسیب های موجود در عرصه تبلیغ سنتی انفرادی دیده شده است .یقینا این نوع تبلیغ ،براساس گزارش ها ی میدانی و آمارهای موجود میزان تاثیر گذاری ،در صورت شکل گیری و ساماندهی بهینه و حمایت های مناسب می تواند در تبلیغ پدیده ای شگرف بوجود آورد.

گروه های تبلیغی:

گروه تبلیغی: مجموعه ی از مبلغان هستند که به صورت جمعی و مرتبط با هم با اهداف مشترک به تبلیغ و ارشاد اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان می پردازند.

با توجه به اینکه از سوی دفتر مقام معظم رهبری امرساماندهی گروههای تبلیغی به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شده، این نهاد با درک ضرورت و حساسیت این موضوع و نهادینه کردن گروههای تبلیغی اقدام به تدوین اصول و معیارهای تبلیغ گروهی کرده و در این راستا از سال ۸۶ تاکنون فعالیت های خود را در قالب گروههای تبلیغی به طور جدی بروز نموده است.

تاسیس گروه ها با هدف واگذاری و واسپاری برخی از فعالیت های تبلیغی به گروه ها و پرهیز از تصدی گری به عنوان یک بازوی فرهنگی و تبلیغی انجام گرفته است.

ضرورت راه ندازی گروه های تبلیغی حاصل سیاست و نگاه استراتژیک و راهبردی رهبری معظم انقلاب و توصیه معظم له به نهادهای تبلیغی کشور به ویژه دفتر تبلیغات اسلامی بوده است، که با انگیزه و هدف تأثیرگذاری هرچه بهتر و گسترده تر تبلیغ دینی و معارف اهل بیت«ع» در جامعه به جهت ویژگی منحصر بفرد تبلیغ گروهی ورفع آسیب های موجود در عرصه تبلیغ سنتی انفرادی دیده شده است. یقیناً این نوع از تبلیغ براساس تجربه و برآیندهای آماری موجود، در صورت شکل-گیری و حمایت های مناسب می داند در امر تبلیغ پدیده ای شگرف و تأثیرگذار بوجود آورد.

آثار و فواید تبلیغ گروهی:

۱-تبلیغ گروهی دارای آثار و فواید فراوانی است. از جمله:

۲-آشنایی بیشتر با نیازهای منطقه تبلیغی و مخاطبان

۳-هم افزایی توانمندی های مبلغان

۴-لزوم افزایش انگیزه، خلاقیت و ابتکار مبلغان

۵-افزایش اثر بخشی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی

۶-پوشش وسیع و همزمان مناطق و مخاطبان نیازمند

۷-پرهیز از موازی کاری در تبلیغ

۸-ایجاد فضای تبلیغی مناسب در مناطق

۹-شناسایی فضاهای جدید تبلیغی

۱۰-تقویت مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی

۱۱- تقویت حس همکاری و همدلی در بین مبلغان

۱۲-کاهش چشمگیر آسیب های موجود در تبلیغ انفرادی

اهداف:

۱-ارتقاء آگاهی و بینش دینی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مخاطبان

۲-ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های گروه های تبلیغی از طریق تداوم ارتباط و آموزش مبلغان

۳- پوشش مناطق آسیب پذیر و حساس فرهنگی.

۴- ایجاد روحیه کار جمعی و تعاون در بین مبلغان

۵-بهره گیری بهینه از هم پوشانی دانش ها و مهارت های مبلغان گروهی

۶-تبلیغ همزمان و فراگیر در سراسر کشور و ایجاد تغییر و تحول برنامه ریزی شده

۷-جریان سازی و ایجاد فضای فرهنگی و دینی در کشور

۸. ارتباط تبلیغی مبلغین با نسل نو و جوان.

۹. حضور جدی در فضاهای تبلیغی به منظور ترويج و تبليغ احكام و معارف اسلام.

۱۰. دميدن روح اميد نسبت به آينده در نسل جديد و خانواده های جامعه اسلامی.

۱۱. شناسايي و پاسخ گويي به شبهات و سئوالات اوليه جوانان.

۱۲. بيان احكام و معارف اسلامی.

۱۳. شناسایی آسیب های فردی و اجتماعی منطقه تبلیغی.

۱۴. آشنايي مبلغین جوان با روش های تبليغي و تقویت روحیه جمعی.

۱۶. برنامه ریزی درازمدت برای کاهش آسیب های فرهنگی اجتماعی.

۱۷. جهت دهی به تبلیغ گروهی.

۱۸. ایجاد روحیه و امکان هم افزایی مبلغین در تبلیغ.

وظایف دفتر تبلیغات اسلامی واداره گروه های تبلیغی

۱- برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و نظارت بر تمامی امور مربوط به گروه های تبلیغی در چارچوب اهداف و وظایف مصوب.

۲-جذب و گزینش و ساماندهی گروه ها

۳- توانمند سازی گروه های تبلیغ

۴-اعزام گروه های تبلیغی به نهاد های درخواست کننده

۵-بکارگیری گروه های تبلیغی در عرصه های تبلیغ نوین(مکتوب، مجازی و رسانه ای)

۶-صدور مجوز فعالیت گروه های تبلیغی

۷-حمایت مادی و غیر مادی از گروههای تبلیغی اعزامی

۸-ایجاد ارتباط بین گروه هاجهت انتقال تجارب تبلیغی

۹-تشکیل شورای هماهنگی گروه های شهرستانی، استانی، منطقه ای و کشوری

۱۰. نظارت بر فعالیت های تبلیغی و به کارگیری مبلغان در تبلیغ گروهی.

۱۱. همکاری در برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات آموزشی گروه های تبلیغی.

۱۲. ارائه خدمات فرهنگی و پشتیبانی از مبلغان در طول ایام تبلیغی.

۱۳. ارزیابی و بازخوردگیری از نتیجه فعالیت فرهنگی و تبلیغی در جهت سنجش اثربخشی عملکرد گروه ها.

۱۴حمایت در ارائه خدمات مختلفاز جمله اختصاص مکان جلسات ،پذیرایی و.....

۱۵. رایزنی با نهادهای فرهنگی منطقه تبلیغی به منظور معرفی وایجاد زمینه تبلیغی.

۱۶. حمایت در زمینه همکاری با گروه ها در تولید و تدوین محتوای تبلیغی.

۱۷. پرداخت وام و تسهیلات بانکی.

این حمایت ها بر اساس ارزیابی ها از گروه های تبلیغی و امکانات و مقدورات دفتر تبلیغات اسلامی انجام خواهد شد.

شرایط تشکیل گروه:

۱- دارا بودن پرونده تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی

۲- حداقل تعداد اعضای گروه ۶ و حداکثر۴۰ نفر می باشد.

۳- ارائه درخواست تشکیل گروه به اداره کل امور تبلیغی و بررسی و تایید در اداره گروه های تبلیغی

۴- هماهنگی با سیاست های نظام و دفتر تبلیغات اسلامی و تعهد به اجرای دستورالعمل و آیین نامه های دفتر.

گروه های تبليغي بر سه نوع مي‌باشند:

الف:گروه تبلیغ عمومی

در این گروه تبلیغی تمامی اعضاء آن حداقل واجد شرایط عمومی اعزام هستند.

ب :گروه تبلیغ تخصصي

جمعي از مبلغان داراي تخصص در يك موضوع تبليغي هستند که با هدف جريان سازي فرهنگي و تبليغي در آن موضوع، در بازه هاي زماني معین به انجام برنامه هاي فرهنگي و تبليغي در مناطق و مراكز خاص و معين اقدام می نمایند.

گروه‌هاي تخصصي بر سه نوعند:

۱-گروه های تخصصی موضوع محور مثل گروه مقابله با وهابيت،گروه مقابله با بهائيت، گروه مقابله با عرفانهاي نوظهور،

۲- گروه تخصصی مخاطب محور مثل گروه تبلیغی محيط‌هاي ورزشي، بهداشتي و درماني، پروررشي و بهزيستي، مراكز آموزشي، محيطهاي نظامي و انتظامي

۳-گروه تخصصی روش محور (گروه وبلاگ نویس، گروه تبلیغ مکتوب و....)

ج :گروه تبلیغ جامع

اعضاي اين گروه تبليغي ضمن دارا بودن شرایط عضویت در گروه تبلیغ عمومی، هر يك در زمينه‌‌اي خاص داراي تخصص مي‌باشند

حمایت از گروه های تبلیغی

در حال حاضر ۳۰۰گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی ثبت شده و حمایت ها نیز در چهار بخش زیر انجام می گیرد :

۱-آموزشی ۲-فرهنگی ۳-مالی ۴-خدماتی

آموزش گروه های تبلیغی :

اولین دوره آموزشی ویژه سرگروه و جانشین های گروه های تبلیغی با حضور بیش از ۵۰گروه تبلیغی در مهرماه سال ۹۲ در مرکز آموزش های علمی و کاربردی دفتر تبلیغات برگزار گردید و در طی ۱۶جلسه ودر مجموع ۴۵ ساعت سرگروه ها و جانشینان گروه های تبلیغی با با شیوه های برنامه ریزی و تبلغ گروهی و مدیریت فرهنگی وتبلیغی وراه های تعامل با نهادهای تبلیغی آشنا شدند.

آموزش از مهمترین بخش توانمندسازی گروه های تبلیغی است که به چهار صورت انجام می پذیرد:

الف : برگزاری کلاس های آموزشی با سرفصل های ویژه گروه های تبلیغی که در سال جاری اولین دوره این نوع آموزش با همکاری مرکز آموزش علمی وکاربردی دفتر برگزار گردید.

ب: برگزاری جلسات نشست انتقال تجربیات تبلیغ گروهی که از سوی گروه های تبلیغی موفق وتوانمند برای سایر گروه ها در نماز خانه معاونت فرهنگی وتبلیغی برگزار می شود که در سال جاری سه جلسه برگزار گردید. بیش از۱۵۰جلسه، نشست وکارگاههای اموزشی در سال ۹۳ برای گروه های تبلیغی از طریق تامین مکان و استاد و پذیرایی جلسات انجام پذیرفته است

ج: جلسات هم اندیشی با گروه های تبلیغی وسر گروه ها

د: آموزش های غیر حضوری

ذ:جلسات آموزش کارگاهی گروه های تبلیغی براساس نیاز منطقه گروه ها ،با موضوعات:کودک و نوجوان،کلاس داری،آسیب های ماهواره و شبکه های اجتماعی،... در سال ۹۳

ابعاد ماموریت  و فعالیت گروه ها:

گروه تبلیغی براساس رسالت تبلیغی خود با برنامه ریزی و سازماندهی برای اعضاء از همه فرصت ها و فضاهای تبلیغی مناطق شهری و روستایی بویژه مناظقی که عرصه حضور مخاطبان جوان است بهترین استفاده و بهره برداری را خواهد نمود، برخی از این فضاها عبارتند از:

۱. مناطق محروم و عشایری.

۲. مدارس و موسسات آموزشی.

۳. اماکن ورزشی.

۴. پارک ها ، اماکن تفریحی، سیاحتی و زیارتی.

۵. متروها.

۶. پایانه های مسافرتی.

۷. بیمارستانها.

۸. مراکز بهزیستی.

۹. مراکز ترک اعتیاد و بازپروری(کمپ های NA).

۱۰. زندان ها و ندامتگاهها.

۱۱.کانون های اصلاح وتربیت

۱۲.برگزاری نمایشگاه های تخصصی

که باهدف معرفی والگوسازی تبلیغ گروهی بین مبلغان ونهادهای فرهنگی وتبلیغی ومعرفی ظرفیتهای کارگروهی ،دردی ماه سال۱۳۸۹نمایشگاه دستاوردهای تبلیغ گروهی باحضورگروههای تبلیغی

دراسفندسال۱۳۹۱نمایشگاه جلوه های تبلیغ گروهی باحضورگروههای تبلیغی موفق و نیز نمایشگاه های فصلی و مناسبتی و موضوع محور که از سوی گروه های تبلیغی در استانها و شهرستان ها برگزار شده است مانند:حجاب و عفاف،شهرک معارفی ،نمایشگاه تجسمی داستان های قرآنی،نمایشگاه در ایام فاطمیه بیت الاحزان در سال ۹۳

توضیح:البته این فضا ها علاوه بر فضاهای سنتی تبلیغ مانند مساجد و تکایا می باشد.

شاخص های ارزیابی گروه ها:

۱. بر اساس فعالیت های انجام از نظر کمی.

۲. بر اساس فعالیت های انجام شده شده از نظر کیفی و تأثیرگذاری در منطقه تبلیغی.

۳. طرح ها، برنامه ها وایده های تبلیغی جدید کاربردی ارائه شده.

۴. میزان تعامل مناسب با دفتر تبلیغات اسلامی و حضور منظم در جلسات.

۵. میزان تعامل با مسئولین و نهادهای منطقه تبلیغی.

۶. میزان شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز و ارائه برنامه آموزشی برای اعضای گروه.

۷. تعداد اعزام ها واعضای همراه گروه.

۸. تعداد جلسات و هماهنگی های سالانه اجرا شده درون گروهی.

۹. میزان جذب حمایت های مالی از نهادهای منطقه

۱۰. چگونگی و میزان گزارش های ارائه شده فعالیتهای تبلیغی.

در سال ۹۲و۹۳ بااعزام رابطین توانمند به مناطق اعزامی گروه های تبلیغی ،اقدام به ارزیابی فعالیت های تبلیغی آنان شده است.بطور کلی گروه های تبلیغی در دو بخش مورد ارزیابی قرار می گیرند :

الف : در اعزام ها ی تبلیغی

ب: در طول سال

در سال ۹۳ چندین نوبت ارزیابی از طریق کارشناسان ومسوولین از گروه های اعزامی انجام و بیش از ۷۰ گروه از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفتند .

گروه های تبلیغی در افق ۴ ساله(برنامه درازمدت)

گروه های تبلیغی در سال ۱۳۹۶ می‌توانند مدیریت میدانی ۱۰۰۰۰ مبلغ را در تمامی استانهای کشور عهده دار شوند. برای هدایت و راهبری این جمعیت، نیازمند سازماندهی گروه های تبلیغی در دو سطح منطقه(استان) و شهرستان هستیم. لازم است برای هر منطقه جغرافیایی شورایی از گروه ها در مجمعمنطقه ای گرد هم آیند، تا هماهنگی ستادی عملیات تبلیغی را عهده دار شود. به نظر می‌رسد در افق ۴ ساله شکل گیری ۱۰ مجمع منطقه ای مناسب باشد.

برای بهینه سازی تعامل سازمانهای پشتیبان عملیات تبلیغ با گروه های تبلیغی، توانمندسازی گروه های تبلیغی ضرورت دارد، از این رو دستیابی به مولفه های ذیل لازم به نظر می‌رسد:

۱-هویت گروه های تبلیغی در نظام رسمی کشور تثبیت شود.

۲-گروه تبلیغی از ستاد متناسب برخوردار باشد.

۳-تفاوت تبلیغ گروهی با تکمیل فهرست های اسامی مبلغین از سوی سازمان ها رعایت شود.

۴-گروه‍ها در قبال حمایت و پشتیبانی پاسخگوی اثربخشی فعالیت تبلیغی شان باشند.

۵-نیازهای سخت افزاری و هزینه های عمومی گروه های تبلیغی تامین شود.

۶-مزیت نسبی تبلیغ گروهی در مناطق محروم و دارای چالش های فرهنگی و مذهبی به درستی شناسایی شود.

۷-از سلامت مالی و فکری فضای تبلیغ گروهی صیانت شود.

۸-مهارت های متنوع مورد نیاز برای فعالیت گروهی به مبلغان آموزش داده شود.

۹-اعضای گروه برای تخصص های متنوع مهارتی و محتوایی تربیت و آموزش داده شوند.

۱۰-تعامل و همکاری منسجم میان گروه ها به عنوان فرصتی برای تاسیس و رشد گروه های تبلیغی، تقویت شود.

اقدامات محوری جهت توانمند سازی گروه ها

۱-آموزش مهارت های مدیریتی سرگروه های تبلیغی

۲-تامین زیرساخت سخت افزاری گروه های تبلیغی

۳-آموزش های تخصصیمحتوایی مبلغین

۴-آموزش های مهارتی مبلغین متناسب با فعالیت های گروهی

۵-تدوین و ترویج الگوهای جامع و فراگیر تبلیغ گروهی

۶-هماهنگ سازی فعالیت گروه های تبلیغی

۷-ساماندهی ۵۰۰ گروه تبلیغی تا سال ۹۴

۸-اختصاص حداقل یک گروه تبلیغی بر ای هر شهرستان

۹-ارتقاء گروه های توانمند به موسسات وتشکل های تبلیغی

۱۰-ساماندهی حداقل ۵ گروه تخصصی در موضوعات خاص

۱۱-زمینه سازی اعزام مستمر گروه های تبلیغی درطول سال

۱۲-اختصاص ساختمان وامکانات مناسب برای استقرار گروه ها

۱۳-فراهم سازی زمینه برگزاری نمایشگاه سالانه ازفعالیت گروه ها جهت بهره مندیمتمرکز گروهها و پشتیبانی از نمایشگاههای گروه های تبلیغی

۱۴-زمینه سازی اختصاص اعتبار برای گروه های توانمند هر سه ماه یک بار

۱۵-تدوین فیلم های مناسب در خصوص فعالیت گروه ها با همکاری گروه های تبلیغی و رسانه ها

۱۷-همکاری وحمایت از گروه ها درزمینه ی تهیه وتدوین محتوای تبلیغی منطقه ایو تخصصی و ....

۱۸تلاش در جهت برگزاری و نشست های های تخصصی گروه ها با کارشناسان ومسئولین

۱۹-زمینه سازی و حمایت در زمینه راه اندازی اردوهای تبلیغی گروهی

۲۰-فراهم سازی زمینه های افزایش حمایت از گروه های تبلیغی از طریق هدایت اعتبارات اعزام انفرادی اعضای گروه به گروه تبلیغی

۲۱-برنامه ریزی جهت شناسایی و تجلیل از گروه های برتر بطور سالانه

۲۲-ارائه سیر مطالعاتی برای گروه ها و برگزاری آزمون از آن جهت یکی از شرایط ارتقاء رتبه گروه

۲۳-برگزاری دوره آموزشی ویژه برگزاری نمایشگاه

۲۴-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متناسب با آسیب های هر استان

۲۵-فراهم سازی زمینه انجام سفرهای زیارتی و تفریحی جهت گروه های تبلیغی برتر و یا فعال و توانمند

۲۶-برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های فصلی گروه های تبلیغی با حضور مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی و شخصیت های علمی فرهنگی و سیاسی استان.

فهرست

ارتباط در ایتا