شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ /۲۲ محرم ۱۴۴۴

مسیر

پاورپوینت چهل حدیث گهربار از امام علی(ع)

چهل حدیث گهربار از امام علی علیه السلام

محتوا

در این پاورپوینت احادیثی را موضوعات زیر استفاده شده است:

* تفاخر

* قرض گرفتن

* همت و شجاعت

* مومن 

* عزت

* قرآن

* دعا

* علم

* گناه 

و...

نظرات

انشائ اللله موفق باشی
ارتباط در ایتا