جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین علیه السلام

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین علیه السلام

کتاب "چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین علیه السلام" نوشته عبدالله صالحی که توسط انتشارات مهدی یار به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات کتاب:

خلاصه حالات پنجمین معصوم؛
سوّمین اختر امامت؛
مدح و منقبت سوّمین اختر فروزنده امامت و ولایت؛
درخشش پنجمین نور ایزدی؛
قنداق حضرت و شفای فطرس ملک؛
عید و لباس بهشتی؛
بچّه آهو و بی طاقتی ملائکه؛
بزرگواری و گذشت و اهمیّت صلح؛
بخشش، همراه با تعلیم و تربیت؛
و...