سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ /۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار جوانان و تهاجم فرهنگی

نرم افزار جوانان و تهاجم فرهنگی

عناوین اصلی کتاب شامل:

پیش گفتار؛

مقدمه؛

کلیاتی در مورد مفهوم شناسی فرهنگ؛

غالب صاحب نظران علوم اجتماعی به پدیده تهاجم فرهنگی توجه داشته و درباره ی پیشینه، زمینه ها و عوامل آن بحث کرده اند.؛ این که نوجوانان و جوانان مسلمان، به خصوص در کشور اسلامی ایران، هدف لبه ی تیغ هجوم فرهنگی بیگانگان اند، امری انکارناپذیر است. به همین دلیل، در این فصل به انگیزه های این پدیده توجه شده و در همین راستا، خصوصیات و ویژگی های جسمی و روحی نوجوانان و جوانان، و مشکلات عدیده ی آنان در این زمینه، مورد بحث قرار گرفته است.؛ پس از تبیین مسئله ی تهاجم فرهنگی، در این فصل به راه ها و شیوه های مقابله با این پدیده ی نامبارک اشاره شده است.؛ کتاب نامه

ارتباط در ایتا