يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار امام حسین(ع) و تربیت فرزند

نرم افزار امام حسین(ع) و تربیت فرزند

نرم افزار امام حسین(ع) و تربیت فرزند

عناوین اصلی کتاب شامل:

حادثه کربلا از منظر تربیت فرزندان؛

رفتار حضرت با فرزندان و نوجوانان در میدان جنگ؛

رفتار حضرت نسبت به فرزند بیمارش زین العابدین(ع)؛

رفتار حضرت نسبت به خانواده و فرزندان در لحظه وداع؛

سفارش به فرزندان یتیم و بازماندگان؛

پاسخگویی به پرسشهای فرزندان؛

نقش آزادی و انتخاب در تربیت فرزندان

ارتباط در ایتا