دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار ازدواج موقت

نرم افزار ازدواج موقت

عناوین اصلی کتاب شامل:

ازدواج موقت [از دیدگاه مرتضی مطهری]؛

ازدواج موقت [از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی].

نظرات

عالی هست
علاقه مندی به ازدواج موقت
همسر خوب
بسیارکارخوب وپسندای هست تشکر
این دولت بزرگترین کارش شاید همین باشه
این دولت شاد بزرگترین کارش همین باشه
به نظر توی مجازی هم میشه ازدواج کرد
ازدواج
خوبه اگه راست باشه تنوعه
ارتباط در ایتا