چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ /۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار اهل بیت(ع) و امام جعفر صادق(ع) از نگاه مذاهب اهل سنت

نرم افزار اهل بیت(ع) و امام جعفر صادق(ع) از نگاه مذاهب اهل سنت

نرم افزار اهل بیت(ع) و امام جعفر صادق(ع) از نگاه مذاهب اهل سنت 

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
ابوبکر خلیفه اول؛

خلیفه دوم عمربن خطاب؛

مهر اهل بیت(ع) در میان کردان شافعی مذهب؛

حضرت امام جعفر صادق(ع)

ارتباط در ایتا