چهارشنبه ۲۹ دى ۱۴۰۰ /۱۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نقشه حرم امام رضا علیه السلام

نقشه حرم امام رضا علیه السلام

محتوا

این مجموعه شامل ۷ نوع نقشه حرم امام رضا (علیه السلام) می باشد:

۱. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - زبان فارسی

۲. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - زبان عربی

۳. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - زبان انگلیسی

۴. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - زبان اردو

۵. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - زبان فرانسوی

۶. نقشه کامل حرم امام رضا(علیه السلام) - ویژه کودکان

۷. نقشه کامل شهر مشهد

موضوع نرم افزار: 

نظرات

عالی
خیلی خوب
عالی
ارتباط در ایتا