جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ /۳۰ محرم ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار میثم تمار

نرم افزار میثم تمار

عناوین اصلی کتاب شامل:

فصل اول: آشنایی میثم تمار با امام علی (ع)؛
فصل دوم: میثم و آموزه های امام علی (ع)؛
فصل سوم: همراه با امام علی (ع)؛
فصل چهارم: با رازگویان؛
فصل پنجم: میثم، و برائت. . .؛
فصل ششم: شهد شهادت؛
فصل هفتم: بارگاه میثم تمار؛

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار میثم تمار, اندروید۴.۳۳ مگابایت
PDF icon نرم افزار میثم تمار, فرمتpdf۷۱۸.۱۶ کیلوبایت

نظرات

چرا سه جور میثم تمار هست؟ چرا یکیشون نمی کنید؟