شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

میثم تمار| نرم افزار

نرم افزار میثم تمار

عناوین اصلی کتاب شامل:

فصل اول: آشنایی میثم تمار با امام علی (ع)؛
فصل دوم: میثم و آموزه های امام علی (ع)؛
فصل سوم: همراه با امام علی (ع)؛
فصل چهارم: با رازگویان؛
فصل پنجم: میثم، و برائت. . .؛
فصل ششم: شهد شهادت؛
فصل هفتم: بارگاه میثم تمار؛

پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار میثم تمار, اندروید۴.۳۳ مگابایت
PDF icon نرم افزار میثم تمار, فرمتpdf۷۱۸.۱۶ کیلوبایت

نظرات

چرا سه جور میثم تمار هست؟ چرا یکیشون نمی کنید؟
ارتباط در ایتا