دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

مباحث اخلاقی را از منظرآثار آن مورد می توان بررسی قرار داد، انسان وقتی آثار خوب چیزی را بفهمد به آن رغبت پیدا می کند و وقتی آثار سوء چیزی را درک کند از آن منزجر می شود، ذکر آثاراعمال حسنه فردی ویا اجتماعی، بهترین روش برای جذب مخاطب است.
از موضوعات معارف دین

بحث اخلاقیات

یکی از مباحث مهم در بحث معارف دین، بحث اخلاقیات است که جایگاه موثری در تربیت و رشد فکری دینی و اعتقادی افراد دارد.
اگر مبلغ می خواهد مباحث اخلاقی (فردی و اجتماعی) را مطرح کند علاوه براستفاده بسیار از قرآن و حدیث باید به نکات دیگری در نوع روش بیان مطالب، دقت نماید.
از جمله:

الف : بیان آثار اعمال

مباحث اخلاقی را از منظر آثار آن مورد می توان بررسی قرار داد، انسان وقتی آثار خوب چیزی را بفهمد به آن رغبت پیدا می کند و وقتی آثار سوء چیزی را درک کند از آن منزجر می شود، ذکر  آثار اعمال حسنه فردی و یا اجتماعی، بهترین روش برای جذب مخاطب است.
برای مثال چنین نکاتی در بحث آثار مهم است:
۱. بیان آثاراخلاق خوب در دنیا در آخرت در نزد خداوند ،در زندگی اجتماعی و روابط انسانی
۲. بیان آثار رفتار بد مثل غیبت و.....در زندگی فردی و دنیا و عالم برزخ و قبر و آخرت

ب: بیداری وجدان و انصاف

برخی از افراد قلب بیدار و حکمت پذیری دارند وجدانشان با ذکر حدیث و یا آیه ای از کلام الله متاثر می شود و برخی با شنیدن وقایع تاریخی و ذکر مصیبت خیلی متاثر می شوند لذا تسلط به حال مخاطب و مطاله ی لازم در هر دو موضوع برای تاثیر عمومی و جذب مخاطب در سخنرانی ها لازم و ضروری است.

ج: مقایسه ی اعمال

بیان اخلاقیات خانوادگی با استفاده از تجربیات والگوها ومقایسه ی خوب و بد آنها مثلا: در مورد نوع سخن گفتن با همسر در زمانها وشرایط مختلف با معرفی الگوهای مناسب و مقایسه ی خوب و بد آنها می توان مخاطب به صورت مناسب اقناع کرد.

منبع: اسلامی فر،جعفر،سخن وسخنوری، ص۱۶۴-۱۶۶،مشعر،۱۳۹۰

 

ارتباط در ایتا