پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ صفر ۱۴۴۳

مسیر

نسخه چاپ
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ازتعامل بیشتر و گسترده تر دونهاد تبلیغی دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات اسلامی به منظور سازماندهی وبرنامه ریزی بهتر مسائل تبلیغی استقبال کرد.

درجلسه ی مشترک مدیرکل امورتبلیغی دفترتبلیغات اسلامی وسازمان تبلیغات اسلامی که درمحل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزارشد،مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ضمن تشکراز حضور مدیرکل امورتبلیغی و رئیس اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ازتعامل بیشتر و گسترده تر این دونهاد تبلیغی به منظور سازماندهی وبرنامه ریزی بهتر مسائل تبلیغی استقبال کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قربان پور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ضمن استقبال ازافزایش ظرفیت دربخش مبلغان عمومی، گروهها ی تبلیغی و نخبگان گفت : اعزام گروههای تبلیغی به استان مرکزی را باید بسیار با اهمیت وتاثیر گذار دانست و عملکرد گروههای تبلیغی فعال استان را مثبت ارزیابی می شود ودر ارتقاء باورهای دینی جوانان تاثیرگذار است.
وی همچنین عدم معرفی گروههای تبلیغی به مدیران فرهنگی استانها وعدم وحدت رویه وهماهنگی گروه با یکدیگر را از نقاط ضعف گروههای تبلیغی برشمرد و افزود: باید در زمینه ی اعزام مبلغان وگروههای  تبلیغی  به شهرستانهای ساوه،دلیجان وخنداب توجه بیشتری شود.

ارتباط در ایتا