چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ /۷ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

اصول و محورهای زندگی پیامبر۱-حجت الاسلام رفیعی

دریافت صوت

نظرات

سلام و آرزوی توفیقات الهی در نشر معارف دینی اگر ممکن است متن مکتوب فایل های صوتی را نیز در کانال تلگرام بالغ قرار دهید تا مورد استفاده بیشتر افراد قرار گیرد چه این که فرصت زیادی برای استماع صوت لازم است. ممنون