پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار تاریخچه زندگی رسول اکرم (ص)

تاریخچه زندگی رسول اکرم (ص)

عناوین اصلی کتاب شامل:

ولادت و دوران کودکی؛
مسافرتها؛
شغلها؛
پیغمبر اکرم در عصر جاهلیت؛
دعوت ازخویشاوندان؛
قریش وبیامبر؛
مردم مدینه و رسول اکرم؛
جلسه دارالندوه؛
هجرت پیامبر اکرم؛

ارتباط در ایتا