پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ /۲۶ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار گزیده سخنان رسول اکرم (ص)

گزیده سخنان رسول اکرم (ص)

عناوین اصلی کتاب شامل:

فضیلت دانش طلبی؛
دین یابی ایرانیان؛
ایمان خواهی ایرانیان؛
مشمولان شفاعت اربعه؛
ملاک پذیرش اعمال؛
صفات بهشتی؛
نشانه های ستمکار؛
شعبه های علوم دین؛
فتوای نااهل؛
و...

ارتباط در ایتا