شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار مهدویت از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری

مهدویت از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری

عناوین اصلی کتاب شامل:

مهدویت عقیده ای مشترک؛
مهدویت در قرآن و حدیث های نبوی؛
انتظار و ویژگی های انتظار بزرگ؛
ویژگی های یاران حضرت مهدی؛
پاورقی

ارتباط در ایتا