يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

محورهای همایش: دکترین فضای مجازی پاک
فضای مجازی، آسیبها، تهدیدها و فرصت ها
فضای مجازی پاک، عناصر تأثیرگذار
فضای مجازی پاک،قوانین و سنت های ملی و دینی
فناوری در خدمت فضای مجازی پاک
فضای مجازی پاک و تولیدات فرهنگی
ارسال چکیده مقالات : اول تیرماه ۱۳۹۵ الی سی ام مهرماه ۱۳۹۵
ارسال مقالات : اول مهرماه ۱۳۹۵ الی سی ام آبان ماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری همایش : اسفند ماه ۱۳۹۵                

ارتباط در ایتا