مسیر

گفتگو با حجت الاسلام ادیب یزدی
اولین منبری که در اسلام ساخته شده منبر دو پایه ای بود که زنی از انصار وقتی مشاهده کرد پیغمبر به تنه درخت تکیه می دهد و برای مردم صحبت می کند با اجازه پیامبر، دستور ساخت آن را داد ...

منبع: سیاست روز ۱۳۸۴.۱۱.۱۳

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۴۴.pdf۵۶۸.۸۱ کیلوبایت