مسیر

در گفت و گو با آیت الله نمازی
مساله تبلیغ و اطلاع رسانی دینی را باید ابتدا موضوع بندی کرد. یک محور تبلیغ داخلی است یک بخش هم تبلیغ خارجی. تبلیغ داخلی هم صور و اشکال گوناگون دارد. یکی از آنها همان روش و سیره سنتی گذشته...

منبع: سیاست روز ۱۳۸۶.۵.۳۱

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۴۵.pdf۶۹۰.۴۶ کیلوبایت