مسیر

برداشتی آزاد از جزوه قالب های بیان تفسیر استاد کلباسی
ارکان تبلیغ و عوامل مؤثر در آن در سه بخش دسته بندی می شود: رکن اول مبلغ و پیام رسان است. از منظر قرآن کریم مبلغ باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه در کار خود اخلاص را رعایت کند، دلسوز و ...

منبع: شبستان اندیشه، شماره ۴۰

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۴۷.pdf۳۲۸.۷۶ کیلوبایت