دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ /۴ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

شرح وظايف:

شناسایی، ساماندهی و پشتیبانی گروههای تبلیغی؛
شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به خواهران مبلغه؛
شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه؛
اعزام مبلغان براساس توانمندیهای ایشان و نیازهای منطقه­ای؛
جذب، سامان­دهی و پشتیبانی مبلغان؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره کل امور تبلیغی و ارسال به معاونت؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره کل امور تبلیغی و ارسال به معاونت؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت.

ارتباط در ایتا