پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ /۱۴ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

وحدت شیعه و سنی از منظر امام خمینی و امام خامنه ای