شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار/مادری که رفت: مجموعه اشعار و مراثی ایام فاطمیه

مادری که رفت: مجموعه اشعار و مراثی ایام فاطمیه

مشخصات کتاب:
مشخصات کتاب: مادری که رفت: مجموعه اشعار و مراثی ایام فاطمیه
گردآورنده: محمد محبی
مجری تولید: کتابسرای سلام
سال و نوبت چاپ: اول/ زمستان ۱۳۹۴
صفحات/ قطع: ۱۶۰/ جیبی
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
بهاء: ۲۰۰۰ تومان
مرکز پخش:
اصفهان، خیابان سجاد، گلستان شهدا
مجتمع فرهنگی ستارگان، فروشگاه فطرس
محبی ۰۹۱۳۲۱۰۷۹۳۸ ۶۶۲۷۳۹۲ ۰۳۱۱
www.fotros.in
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مناجات با امام زمان عجل الله؛ (زمزمه اول)؛ (زمزمه دوم)؛ (زمزمه سوم)؛ (زمزمه چهارم)؛ (زمزمه پنجم)؛ (زمزمه ششم)؛ (زمزمه هفتم)؛ (زمزمه هشتم)؛ (زمزمه نهم)؛ (زمزمه دهم)؛ (زمزمه یازدهم)؛ (زمزمه دوازدهم)؛ (زمزمه سیزدهم)؛ (زمزمه چهاردهم)؛ (زمزمه پانزدهم)؛ (زمزمه شانزدهم)؛ (زمزمه هفدهم)؛ (زمزمه هجدهم)؛ (زمزمه نوزدهم)؛ (زمزمه بیستم)؛ (زمزمه بیست و یکم)؛ (زمزمه بیست و دوم)؛ (زمزمه بیست و سوم)؛ (زمزمه بیست و چهارم)؛ (زمزمه بیست و پنجم)؛ (زمزمه بیست و ششم)؛ (زمزمه بیست و هفت)؛ (زمز ...

ارتباط در ایتا