چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

دانستنی های نوروز

نرم افزار/ دانستنیهای نوروز

عناوین اصلی کتاب شامل:
عید در فرهنگ اسلامی؛ نوروز در فرهنگ شیعه؛ عید نوروز؛ نوروز در روایات اسلامی؛ نگاهی عمیق به عید نوروز؛ عید نوروز؛ اعمال عید نوروز؛ تفسیر نمادهای هفت سین؛ تغذیه در عید نوروز؛ SMS تبریک سال نو(عید نوروز)