شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار/ تاریخچه نوروز

نرم افزار/ تاریخچه نوروز

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ گفتار ناشر؛ تکلیف ما چیست؟؛ عیب و ننگ برای امام نشویم ؛ حدیث جعلی معلی بن خنیس و نوروز!؛ چگونگی اختراع نوروز!؛ خداوند کدام قسم از برج و ماه را قبول دارد؟؛ نوروز از جنبه دینی ؛ دلیلِ ساختگی و دروغ بودن حدیث نوروز!

ارتباط در ایتا