مسیر

حجت الاسلام واعظی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت:
نگاه دیگر به هنر از منظر فقه حکومتی است که هنر را به عنوان ظرفیت کلانی می داند که در فضای مدیریت کلان جامعه اسلامی با این هنر چکار می کند و فقه حکومتی از کلام جامعه اسلامی نگاه می کند.

به گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین واعظی در نشستی با  رئیس و مسئولان سازمان سینمایی کشور که در سالن کنفرانس مرکز همایش های غدیر  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: در باب هنر دینی و هنر در حوزه، دو نگاه خیلی متفاوتی وجود دارد که همه منبعث از فقه فردی است که مسائل حوزه هنر را خیلی ساده در قالب یجوز ما یجوز نگاه می کند.
وی گفت: نگاه دیگر به هنر از منظر فقه حکومتی است که هنر را به عنوان ظرفیت کلانی می داند که در فضای مدیریت کلان جامعه اسلامی با این هنر چکار می کند و فقه حکومتی از کلام جامعه اسلامی نگاه می کند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که ظرفیت حوزه در انتقال رویکردها و راه حل ها به کسانی است که می خواهند از مقولات اجتماعی و نگاه تاریخی فیلم بسازند؛ حوزه کمک می کند کارکرد تعامل بین حوزه و هنرمندان فقط منحصر به موضوعاتی نباشد که مستقیما دینی می شود.
وی افزود: در رابطه با فیلم هایی که مرتبط با اعتیاد و مسائل اجتماعی ساخته می شود، می توان با نگاه دینی به آن از منظر دین ورود پیدا کرد و نظر دین را جویا شد.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: تعامل بین حوزه و سینما در راستای استفاده از ظرفیت حوزه برای فضای هنر باید بسیار گسترده تر تعریف شود که در گذشته ظرفیت کمی وجود داشت اما امروزه افزایش یافته است.
وی گفت: حوزه امروز با توجه به این که جای پیشرفت دارد، ظرفیت هایی وجود دارد اما این ظرفیت با ایده ال فاصله دارد که باید این ارتباطات برقرار شود تا ظرفیت های بیشتر به وجود آید.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: به مقدمات بیشتری نیاز داریم که به این اتفاق مشترک برسیم؛ تعامل بین هنرمندان و حوزویان آشنا با مقولات هنر را یک رابطه دو طرفه می دانم و با این همکاری می توانیم سرپلی شویم که افراد مربوطه یکدیگر را بشناسند.
وی افزود: تداوم تعامل منوط به احساس نیاز واقعی است و با بخش نامه و دستور و این تعاملات باید افرادی را به فضای تعامل بکشانیم.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: در این تعامل، اتاق فکری برای عملیاتی کردن رئوس و مسائل بنیادین می خواهیم و باید پله هایی طی شود تا به فضای مد نظر برسیم و برای سیدن به آن تعامل، بایستی یک نقشه راهی تدوین شود و حلقه ای می خواهیم که در کنار این کار بیندیشند.
وی گفت: این نشست باید نقطه شروعی باشد و قدم هایی برداشته شود و باید نماینده ای از سوی هر دو نهاد پیگیر این امور شود.