شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ /۹ ذو القعدة ۱۴۴۲

مسیر

ره توشه

یادداشت تبلیغی
یکی از مسائل مهم در قرآن و روایت، بحث قیامت است که در آن، نیکان پاداش اعمال نیک خویش و بدان جزای رفتار زشت خود را خواهند دید. دنیا، محدود و زودگذر است و ظرفیت آن را ندارد تا انعکاس‌دهنده جزای کامل اعمال آدمیان باشد...
ره توشه ویژه انتخابات ۱۴۰۰
ره توشه ویژه انتخابات ۱۴۰۰
ره توشه انتخابات ۱۴۰۰
ارتباط در ایتا