دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

ره توشه

ره توشه
تحقیقات گسترده بیانگر نقش بسزای «مطالعه» بر موفقیت شخص در حوزۀ مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی است. عادت به مطالعه، امری اکتسابی است که از بدو کودکی، قابلیت «درونی‌شدن» دارد.
ره توشه
بازی مهم‌ترین نیاز کودک است که نقش مهمی در رشد و تربیت او دارد. گسترش روزافزون فن‌آوری سبب شده امروزه بازی‌های رایانه‌ای جایگزین بازی‌های واقعی شوند.
ره توشه
شکل‌گیری هویت در نوجوانی، با مفهوم جستجوی قالب‌ها برای دستیابی به معنای خود و زندگی گره خورده است. هویت در نسل‌های گذشته بر اساس الگوبرداری از منابع هویت‌ساز سنتی شکل می‌گرفت و افراد، بحران‌های کمی را تجربه می‌کردند؛...
ره توشه
همگام با افزایش پیشرفت‌ها، فضای مجازی به متن خانواده‌ها نفوذ کرده و در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت، تجارت و خدمات اداری ـ کاری، با رویکرد مثبت دولت‌ها و آحاد جامعه روبرو شده است.
ره توشه
خانواده تا زمانی که مستحکم است، می‌تواند به اعضای خود احساس خوشبختی دهد و همه را به سوی موفقیت جهت‌دهی کند؛ اما متأسفانه این کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، برخی اوقات دچار ضعف شده، عواملی چند سبب فروپاشی آن می‌شوند...
ره توشه
جوامع انسانی از ابتدای تاریخ سبک زندگی ویژۀ خود را دارا بوده و الگوهای رفتاری متناسب با شاخص‌های فرهنگی خود را داشته‌اند. جامعۀ اسلامی نیز سبک زندگی ویژه‌اش را دارد که می‌توان از آموزه‌های اسلام به دست آورد....