دوشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۹ /۴ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

عقل

هر روز با یک منبر
عقلانیت و خردگرایی، درآموزه‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که در قرآن کریم ۴۹ بار از مشتقات ماده «عقل» استفاده شده و واژه‌هایی مانند «یتفکرون، و یتدبرون» بسیار در قرآن آمده است.در این نوشتار برخی از شاخصه‌های جامعه عقلانی بیان و تبیین شده است.
هر روز با یک منبر
عوامل متعددی موجب آسیب‌رسانی به عقل و خرد آدمی می‌شود که ابتدا باید در صدد شناسایی این عوامل بر آییم و سپس برای بر طرف کردن عوامل آسیب‌رسان تلاش کنیم. آسیب‌شناسی عقل، موضوعی بسیار مهم و ضروری است.
حدیث إنما الاعمال بالنیات
آیت الله نجفی تهرانی:
آیت الله نجفی تهرانی گفت: عقل حجت بین انسان ها و خداوند است لذا اگر کسی علی رغم نیت صحیح، دچار خطا شود اما به عقل و نیت صحیحش احتجاج کند، احتمالا اشتباهش پاک می شود.
نرم افزار جوان از نظر عقل و احساسات
جوان از نظر عقل و احساسات
دینانی
برای دومین بار منتشر شد:
دین امری عقلانی است؛ ابتدا باید عاقل بود تا دین دار شد، در حرکت امام حسین(ع) ذره ای عمل خلاف عقل نیست. او تجلی عقلانیت و تجسم عشق است.