فرهنگ

58 محتوا
آسیب‌شناسی فرهنگی جامعه فعلی ایران و راهكارهای برون‌رفت از آن
رابطه فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران
تبلیغات و فرهنگ
اشاره حجة الاسلام و المسلمین آقای شمس اللّه مریجی از استادان حوزه و دانشگاه است كه علاوه به تحصیل دروس حوزه علمیه،...
چكيده اينترنت به عنوان يك ابزار ارتباطي چندرسانه‌اي، با دارا بودن ويژگي‌هاي هر دو رسانه‌هاي سرد و گرم، امكان هم‌زمان...
چكيده نگاه ديني به پديده هاي مختلف يكي از دغدغه هاي عمومي بشر به شمار مي رود. به ويژه امروزه نسبت دين و فرهنگ ديني با...
چكيده اين مقاله با توجه به تعامل تاريخي دين و رسانه، به بررسي نظريه‌هاي مختلف در دو ديدگاهِ تضاد دين و رسانه يا تعامل...
چكيده عواملي كه به تدريچ، زمينه طرح مفاهيم جديد را در حوزه مطالعات دين و رسانه فراهم آورده‌اند، مي‌توان چنين برشمرد:...

بر اساس سیاست تربیت مروجان توانمند فرهنگ قرآن، ضروری است که ضمن شناسایی نیرو‌های مستعد در امر تبلیغ و ترویج، به توانمندسازی آنان بر پایه روش‌های نوین نظام‌یافته و یکپارچه توجه شود. لذا برگزاری دوره تربیت مربی مروج قرآن کریم در دستور کار قرار گرفت.

اگر صنعت بازی‌سازی کشور با همین روند پیش برود، امیدی برای آینده بازی‌های ایرانی نمی‌توان متصور بود، جز این‌که از باب «کم من فئة قلیلة غلبت علی فئة کثیرة» با عنایت خداوند حرکتی صورت گیرد.