رفتن به محتوای اصلی

مدیریت مسجد

9 محتوا
واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور
موضوع تبلیغ برای هر مکتب , مذهب , حزب و گروه در طول تاریخ ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده , و بزرگترین نقش را در...
رهبری در مسجد، مورد مطالعه مسجد صفا
در بحثهای مربوط به فرصتهای تبليغی به اماكن و فضاهای تبليغ رسيديم و در مجله شماره 53 بيان شد كه بهتر است فضاهای تبليغی...
تجزیه و تحلیل سیستمی فرآیند پرورش منابع انسانی در مسجد؛ مطالعه موردی علل پویایی و حیات مسجد صنعتگران مشهد
 این نوشتار، با روش توصیفی و ‌کتابخانه‌ای، به آسیب‌شناسی وجود رقیب برای مسجد پرداخته است. بدین منظور، پس از بیان...
مساجد در صدر اسلام، دارای کارکردهای گوناگون عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی، ادبی، تبلیغی، درمانی،...
با نگاهی به نقش مساجد از صدر اسلام تاکنون خواهیم دید که مسجد در تمامی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی...

مسجد یک پایگاه و کانون فرهنگی معنوی است و مهمترین اهداف تربیتی را در برنامه‌های خود گنجانده است؛و در این مجموعه داشتن مهارت‌های اساسی الزامی است.