مسائل اعتقادی

7 محتوا

درباره حجاب و عفاف من طرحم در تلوزیون این هست که : یکی اینکه میگم خانووم ها آیا زنی روی کره زمین سراغ دارید که بگه که من 98 درصد شوهرم منو دوست داره و 2 درصد یک زن دیگر را دوست دارد؟

مثلاً یک چیزی که در ذهن ها هست اینه که استفاده اختصاصی ممنوع است مثلاً.../ پلیس سه تا چیز به کارمنداش میده ، تفنگ ، کلت ، مسلسل ، میگه اینو داشته باش ولی ...

اهل سنت می گویند کفانا کتاب الله ، یعنی قرآن بس هست ، در حالی که در قرآن می گوید : کتاب الله و عترتی لن یفترقا .../ کفانا کتاب الله ، ضدّ قرآن هست به چند دلیل ...

از ارکان مهم در اعتقادات هر کسی اعتقاد به قیامت هست ، اگر چه این بحث در تمام کتاب های درسی اومده ولی نسل نوجوان و جوان ماها الان با مفهوم قیامت پیوند عقیدتی کمتری دارد ، چطور می شود موضوع قیامت را

استاد قرائتی : همیشه قبل از ذکر دلایل اجتماعی و عقلی ابتدا برای مخاطب به طور وجدانی استدلال بیاورید.

در یکی از خیابان های اصفهان می رفتم که یک جوانی جلوی راهم رو گرفت و گفت آقای قرائتی در یک دقیقه اثبات کن که خدا وجود دارد ؛ من هم بهش گفتم که من در 30 ثانیه برات اثبات می کنم ...

یک مبلّغ باید در رفتار و کردار و حتی سخنرانی خود از پرداختن به موضوعاتی که شائبة اتهام را به دنبال دارد، پرهیز کند و این امر باید در طول دورة تبلیغی رعایت شود؛ حتی در محافل و مجالس خصوصی.