شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نماز جماعت

حسنعلی زهتاب
استاد حسنعلی زهتاب از دبیران دینر و قرآن مجرب و نمونه استان اصفهان هستند که سالها عمر شریف خود را در تعلیم و تربیت نسل جوان کشور صرف نموده اند. ایشان در زمینه آموزش نماز...
محمدجواد رحمانی
با توجه به اهمیت و ضرورت نماز در اسلام و از آنجا که دانشگاه رسالت بزرگی در پاسداشت شعائر اسلامی دارد، در این پژوهش به بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به نماز...
علیرضا ذوالفقاری - حسن رضا خلجی
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه می پردازد. جامعه آماری این پژوه ۱۴۰۰ نفر بودند که از بین آنها ۳۰۰ نفر به روش نمونه گری طبقه ای انتخاب شدند تا....
حمید لطفی
دغدغه انسان شدن و برای دیگران مؤثر بودن، موجب می شود تا آدمی به مقوله تربیت مربیان، تربیت شوندگان، پیوستار یک عمل تربیتی و چگونگی مواجهه با مشکلات تربیتی ...
عباسعلی رمضانی
طبق نص صریح کلام وحی و سخنان ائمه طاهرین نماز از جایگاه ویژه ای در دین مبین اسلام برخوردار است. از طرفی یکی از اهداف مهم نهاد تعلیم و تربیت اسلامی ایجاد رفتار دینی در ...
مجید درخشانی
بعد از انقلاب اسلامی، به نماز و اثرات و اهمیت آن در زندگی انسان و جامعه مسلمانان توجه خاصی مبذول شد و اینک به حمد خداوند بزرگ، در باب این «فریضه الهی» کارهای پرثمری...
ارتباط در ایتا