یحیی کمال

192 محتوا

معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی (ره) استان قم به منظور بررسی زمینه های همکاری و نیز بهره گیری از ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با هدف بررسی زمینه ها و ظرفیت های همکاری مشترک فرهنگی و تبلیغی با حجت الاسلام والمسلمین مهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک فرهنگی وتبلیغی بین دفتر تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با مدیرکل کمیته امداد استان قم دیدار و گفتگو کرد. 

رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با هدف بررسی زمینه ها و ظرفیت های همکاری مشترک فرهنگی و تبلیغی، بین دفتر تبلیغات اسلامی و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با مشاوره وزیر و رئیس اقامه نماز این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.

نشست بررسی ظرفیت های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع

در جلسه بررسی ظرفیت های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع، راهکارهای عملیاتی تفاهم نامه بین این دو نهاد مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور گسترش تعامل، همکاری و هم افزایی بین نهادها نشست تعاملی بین دفتر تبلیغات اسلامی و مشاور وزیر نیرو در امور فرهنگی و دینی برگزار گردید.

رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با معاون فرهنگی و همچنین معاون آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش همکار های فرهنگی و تبلیغی دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی نهال مبارکی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام(ره) تاسیس و الحمدلله امروز بالنده تر از همیشه در عرصه های گوناگون فرهنگی و تبلیغی با توجه به ظرفیت های مختلفی که دارد توانسته است نقش بسزایی داشته است.

رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع دیدار و محور ها و زمینه های همکاری مشترک فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و محتوایی بین این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.