مسیر

یحیی کمال

دومین روز دوره دوروزه تربیت مربی پیشگیری از با سخنرانی مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خاتمه یافت.
مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان نمود؛
مدیر کل امور تبلیغی در مراسم افتتاحیه دوره میانی و تکمیلی تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد گفت: قرار است دانش آموختگان این دوره با حمایت دفتر تبلیغات اسلامی در مناطق مختلف کشور حضور یافته و با فعالیت تبلیغی به مبارزه با اعتیاد بپردازند.
اولین روز دوره تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد
اولین روز دوره دوروزه تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد امروز پنج شنبه با حضور فعال مبلغان شرکت کننده در دوره برگزار شد.
یحیی کمال
به همت اداره کل امور تبلیغی ؛
مدیر کل امور تبلیغی گفت: به منظور آموزش شیوه های نوین تربیتی و بیان مفاهیم دینی، دوره آموزشی تعمیق باورهای دینی برگزار می شود.