دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- جمع بندی در پایان مشاوره و ارتباط کلامی با دیگری خود یک بازخورد نهایی است که به انسجام فکری و تاثیر بیشتر کلام کمک می کند.

ارتباط در ایتا