دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- وقتی که مراجعه کننده ای به مشاوری که از فامیل و اقوام خود هست برای حل مشکلات و بیان آن مراجعه می کند ، مشاور نبایستی قبول کند ، چرا که مشاوره دادن به فامیل های خود باعث اختلال در روابط می شود و اصلا به صلاح نیست ، مگر اینکه فقط در مباحث کلی به طور سر بسته ورود کرده و فقط راهنمایی به عنوان کمک به حل مشکل کند.

ارتباط در ایتا