دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- مشاوره دادن مشکلات اقوام در بعضی مواقع و موقعیت ها شاید باعث غیبت و یا سرد شدن روابط بشود ولی به طور استثنا در بعضی از مواقع ضرورتش بیشتر از حکم اخلاقی آن می شود و از باب امر اهم ، باید به آن پرداخت ؛ مثلا جایی که اگر مشاوره داد مشکل بزرگ خانوادگی حل می شود.

ارتباط در ایتا