دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- کتابی به نام گنبد فیروزه ای درباره احکام شرعی مشاوره است که استفتائاتی از مراجع عظام در آن می باشد ، به عنوان مثال درباره روش گروه درمانی که سفارش مشاورین می باشد در آن بررسی شده است ؛ گروه درمانی روشی بسیار مجرب و مفید برای حل اختلالات روانی است ؛ ولی به خاطر افشای فحشا نمودن افراد در این نوع روش ، حرمت و یا جواز آن قابل بررسی است.

ارتباط در ایتا