جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ /۳۰ محرم ۱۴۴۲

مسیر

دوره آموزشی مهارت های زندگی

 

آزمون دوره آموزشی مهارت های زندگی<<<کلیک کنید.

مرحله دوم

عنوان نام استاد خلاصه گزارش تصویری صوت                       
خودآگاهی حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
volume-512.png (۳)
اصلاح تفکر حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
volume-512.png (۳)
هوش هیجانی و خلق منفی حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
 خُلق و توانایی تفکر انتقادی ( نقادانه ) حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
volume-512.png (۳)
آموزش سواد رسانه ای حجت الاسلام دکتر چراغی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)

مرحله اول

عنوان نام استاد خلاصه گزارش تصویری صوت                       
همدلی حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
کنترل خشم حجت الاسلام دکتر جوانشیر newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
volume-512.png(۳)
مدیریت استرس حجت الاسلام دکتر اخوی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
ارتباط بین فردی دکتر صالحی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)
حل تعارض حجت الاسلام دکتر هادی newspaper-icon.png thin-363_photo_image_album-512.png volume-512.png (۱)
volume-512.png(۲)