مسیر

تصاویر/ سفر معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به یاسوج