شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- پیامبر اکرم (ص) :
یا فاطمة ! منّا خير الانبياء و هو أبوك و منّا خير الاوصياء و هو بعلك و منّا خير الشهدا و هو حمزة عمّ أبيك و...

ارتباط در ایتا