شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

- تکنیک به سیم آخر زدن ، یعنی همان ابتدای درخواست طرف مقابل ، جواب آخر و نهایی داده شود.

ارتباط در ایتا