پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ /۲۴ شوال ۱۴۴۳

مسیر

حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال:
مدیرکل امورتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دوره نشست های طلیعه رمضان گفت:ما مبلغان در عرصه قرآن وقرآن آموزی باید مهارت های خود را ارتقاء دهیم و مسلط به قرآن باشیم.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال مدیرکل امورتبلیغی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دراولین  نشست طلیعه رمضان که ازسوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در که در ۱۵ اردیبهشت درجمع  بیش از۵۰۰نفرازمبلغان درمرکزهمایش های غدیربرگزارشد درفلسفه برگزاری این نشست هاگفت:دفترتبلیغات اسلامی قبل از اعزام رمضان ومحرم  یک گردهمایی رابرگزارمی کند که در آن یکی ازمسئولین سیاسی یامراجع اعزام استفاده میشودوسپس باپیشنهاد برخی،آن را به سلسله نشست های تخصصی وموضوع  محورتغیر دادیم تابتوانیم ازاساتید این عرصه ها وموضوع های مرتبط استفاده کنیم.
حجت الاسلام یحیی کمال اظهار داشت:اولین نشست که با موضوع قرآن اتفاق افتاده باید به این نکته اشاره داشت که ما مبلغان در عرصه قرآن وقرآن آموزی باید مهارت های خود را ارتقاء دهیم و مسلط به قرآن باشیم.
وی افزود:مبلغین دینی باید در عرصه سیاسی،فضای مجازی و شبهاتی که در آن مطرح می شود باجدیت بیشتر کار کنندوبتواند مفاهیم قرآن راخوب استخراج کندوخوب به مخاطبین بفهماند.
وی درآخرگفت:اگربخواهییم قرآن را درجامعه گسترش دهیم باید وضعیت ظاهری وپوشش ما مناسب با موضوع های قرآنی باشد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین قادری استاد حوزه به موضوع واقعه غدیرخم پرداخت وگفت:تحلیل جامع وبزرگترین واقعه تاریغ اسلام غدیرخم است.
وی اظهارداشت:در ماه مبارک رمضان که یک فرصت طلایی است خوب است که از این واقعه بزرگ ومهم صحبت کردوبا پیام های عاطفی و ولایی واقعه غدیر آشناکنیم وبرای این که یک تحلیل جامع ازواقعه غدیرخم داشته باشیم،باید ذهن شنوندگان راتوانمند کنیم تا بتوانیم از این گزارش تاریخی قدرت استدلال برولایت امیرالمومنین علی علیه السلام پیداکرد.
وی در ادامه گفت:مبلغین دینی بدون این که مخاطب را درچالش های اختلاف فرقه ای بیندازند باید به صورت غیرمستقیم آن هارا درمقابل شبهات واکسینه کندکه اگرشبهه ای شنیدند برای این ها تازگی نداشته باشد.
حجت الاسلام قادری افزود:غدیربه معنای برکه یاگودالی که در آن آب باشد است وخم در فارسی به معنی ظرفی که در آن آب یاسرکه می ریزند ودر عرب به معنی مکان است وچون واقعه غدیر در کنار این مکان و برکه بوده به این نام شهرت پیدا کرده است.
وی در پایان افزود:دربین گزارشات مربوط به بیست وسه سال ازبعثت،طلایی و ناب ترین گزارش که به هیچ وجه قابل انکاروجعل نیست واقعه غدیراست که درمنابع اهل تسنن و تشیع آمده است.

ارتباط در ایتا