شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ /۷ شوال ۱۴۴۱

مسیر

ره توشه

گروه تأمین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی نتایج مسابقه ره‌توشه ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ ، ره‌توشه رمضان ویژه خواهران ۱۳۹۷ و کتاب تذکار وحی را به شرح ذیل اعلام کرد: