مسیر

تصاویر / بازدید معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از مجموعه تلویزیونی آفتاب‌گردون