پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ /۱۷ شوال ۱۴۴۳

مسیر

ویژه مبلغان اعزامی محرم ۹۷
نشست «پاسخ به شبهات عاشورایی » به همت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ویژه مبلغان اعزامی محرم ۹۷ برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، آیت الله محمدهادی یوسفی غروی در نشست «پاسخ به شبهات عاشورایی » از سلسله نشست های «راویان مکتب حسینی » ویژه مبلغان اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی در مرکز همایش های غدیر قم برگزار شد، در پاسخ به برخی از شبهات عاشورایی، اظهار داشت: عده ای می خواستند میان امام حسن(ع)و امام حسین(ع) در زمینه صلح تفرقه ایجاد کنند ولی امام حسین(ع) بیعتی که امام حسن(ع)کرده بود را محترم شمردند و با توجه به مقتضیات زمان به ناچار در مجالس معاویه شرکت می کردند ولی این که روابط حسنه با معاویه داشته باشند، صحیح نیست.
وی ضمن بیان شبهه ای مبنی بر این که برخی از اخبار امام حسین(ع) و یارانشان در جریان عاشورا با حکمت سازگار نیست، گفت: بیشتر این اشکالات و اخبار منافی حکمت، به دست خود روضه خوان ها ایجاد می شود و برخی از مبلغان مدح و فضیلتی که برای یک معصوم(ع) است را می خواهند به تمام معصومین(ع) تعمیم بدهند و این خودش اشکال ایجاد می کند و باید به این مسائل توجه داشت.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این روایت جعلی که وقتی امام حسین(ع) به کربلا رسیدند روستاییان به استقبال ایشان رفتند و امام حسین(ع) از این جا فهمید که به کربلا رسیده و باید خیمه گاه بر پا کند، گفت: منابع معتبر می گویند که هزار سوار اطراف امام حسین(ع) را گرفته و محاصره کرده بودند و چنین نقلی مضحک و غیر قابل قبول است.
وی با بیان این که یکی از مشکلات ما در تحریف واقعه عاشورا شیعیان بحرینی هستند، گفت: شیعیان بحرینی اخباری منش بودند و معتقدند که دروغ حرمت ذاتی ندارد و حرمتش تابع قبحش است؛ بنابراین دروغ نافع دین و مذهب حرام نیست و دروغی که برای گریاندن مردم برای اباعبد الله(ع) باشد، ثواب هم دارد که این مطلب باب دروغ پردازی را باز می کند.
آیت الله یوسفی غروی با بیان این که اولین سیاه پوشی برای امام حسین(ع) به دستور یزید و در کاخ یزید صورت گرفته است، گفت: هند همسر یزید وقتی سر بریده امام حسین(ع) را در مقابل یزید مشاهده کرد با تعجب از یزید پرسید که آیا تو چنین جنایتی کردی که یزید همانجا وادار شد که بگوید ابن زیاد عجله کرد و من نمی خواستم امام حسین(ع) را بکشم و لذا دستور داد که همسرش برای امام حسین(ع) عزاداری کند و به همین خاطر برخی از یزید دفاع می کنند که او توبه کرده و نباید او را لعن کرد.
وی با بیان این که یکی از آفت های روضه خوانی این است که روضه خوان می خواهد نوآوری کند و موجب گریه مردم شود، گفت: وقتی دو نقل باشد، یک نقل جنبه تاریخی دارد و یک نقل جنبه مصیبتش زیاد است ولی از نظر تاریخی اعتبار ندارد اما معمولا روضه خوان ها دومی را انتخاب می کنند و از همین جا تولید اشکال می کنند.

ارتباط در ایتا