مسیر

نمایشگاه رسانه های دیجیتال
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به منظور فراهم نمودن فرصت مناسب برای ثبت‌نام و آماده کردن محتوا و خدمات مرتبط توسط متقاضیان و درخواست تمدید مهلت ثبت‌نام، این رویداد را به مدت یک ماه، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تمدید کرد.